Trädgården

En stor trädgård med blandat vilda områden och ansade.

I fonden ett stort växthus för odling och rekreation.

Välkommen Vårprakt Växthuset Under Vinrankorna Lek Och Spel