Magasinet

Vårt gamla sädesmagasin som vi håller på att göra om till gästboende och fest.

Magasin Entré Magasin Och Bäcken Magasinet Sittplats Under Träden Sittplats Vid Bäcken